• ממונה בטיחות בדרום

    ממונה בטיחות מקצועי בעל ידע נרחב וניסיון עשיר בתחומי בטיחות נרחבים. אזורי פעילות עיקריים – מחוזות דרום ומרכז. הדרכת עבודה בגובה – הדרך למניעת תאונות עבודה בגובה היא הסיבה העיקרית לתאונות קטלניות ותאונות ברמות פגיעה שונות בעבודה, ולכן כל עבודה בגובה מחייבת הכשרה או הדרכה הקבועה בחוק. כל ההדרכות מועברות קרא עוד