אפשרות רישום לגן דתי

לקראת שנת תשע"ה, המועצה מאפשרת רישום לגן ממלכתי דתי (ממ"ד),על מנת שילדכם
יהיה רשום בגן זה ונוכל להתארגן בהתאם יש לרשום בהערות, בטופס הרישום "מעונינים
בגן ממ"ד" או להתקשר למחלקת החינוך של המועצה.

בברכה רן בניטה 0526070892
benitanav@gmail.com

נווה

דילוג לתוכן